Calcular

Define a configuraci贸n de c谩lculo aplic谩bel 谩s follas de c谩lculo, o comportamento das follas de c谩lculo con referencias iterativas, a configuraci贸n de datas, o n煤mero de decimais, e se haber谩 que diferenciar entre letras mai煤sculas e min煤sculas ao buscar .

Para acceder a esta orde...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Referencias iterativas

Nesta secci贸n pode delimitar o n煤mero de ciclos de aproximaci贸n que se levan a cabo durante os c谩lculos iterativos. Al茅n diso, pode especificar o grao de precisi贸n da resposta.

Iteraci贸ns

Especifica se as f贸rmulas con referencias iterativas (f贸rmulas que se repiten continuamente ata que o problema se resolve) se calculan tras un n煤mero espec铆fico de repetici贸ns. Se a caixa Iteraci贸ns non est谩 marcada, calquera referencia iterativa na t谩boa xerar谩 unha mensaxe de erro.

Example: calculating the cost of an item without the value-added tax.

  1. Escriba 'Prezo de venda' na cela A5, 'L铆quido' na A6 e 'IVE' na A7.

  2. Agora teclee o prezo de venda (por exemplo, 100) na cela B5. O prezo l铆quido deber铆a mostrarse na cela B6 e o IVE na B7.

  3. Como vostede xa sabe, o IVE 茅 o'16% do prezo l铆quido' e o prezo l铆quido calc煤lase deducindo o IVE do prezo de venda. Teclee a f贸rmula =B5-B7 en B6 para calcular o prezo l铆quido, e insira a f贸rmula =B6*0.16 en B7 para calcular o IVE.

  4. Active as iteraci贸ns para calcular as f贸rmulas correctamente. En caso contrario, aparecer谩 a mensaxe de erro 'Referencia circular' na barra de estado.

A

B

5

Prezo de venda

100

6

Rede

=B5-B7

7

Imposto

=B6*0,15


Pasos

Define o n煤mero m谩ximo de pasos de iteraci贸n.

Alteraci贸n m铆nima

Especifica a diferenza entre o resultado de dous pasos consecutivos dunha iteraci贸n. Se 茅 inferior ao valor de modificaci贸n m铆nimo, a iteraci贸n para.

Data

Seleccione a data de inicio para a conversi贸n interna de d铆as a n煤meros.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


30/12/1899 (predefinido)

Define 30/12/1899 como d铆a cero.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Define 1/1/1900 como d铆a cero. Utilice esta configuraci贸n coas follas de c谩lculo de StarCalc 1.0 que conte帽an entradas de data.

1/1/1904

Define 1/1/1904 como d铆a cero. Utilice esta configuraci贸n coas follas de c谩lculo importadas en formato externo.

Diferenciar mai煤sculas de min煤sculas

Especifica se o aplicativo debe distinguir entre mai煤sculas e min煤sculas no texto, ao comparar o contido de celas.

Example: Type the text 'Test' in cell A1; and the text 'test' in B1. Then type the formula "=A1=B1" in cell C1. If the Case sensitive box is marked, FALSE will appear in the cell; otherwise, TRUE will appear in the cell.

note

A funci贸n de texto EXACTO distingue entre mai煤sculas e min煤sculas, independentemente da configuraci贸n desta caixa de di谩logo.


warning

Disable case sensitivity for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


C谩lculo segundo o visualizado

Especifica se os c谩lculos deben realizarse cos valores arredondados que aparecen na folla de c谩lculo. As gr谩ficas mostraranse cos valores visualizados. Se a opci贸n C谩lculo segundo o visualizado non foi marcada, os n煤meros exhibidos arred贸ndanse. Por茅n, internamente se calculan partindo dos n煤meros non arredondados.

Os criterios de busca = e <> apl铆canse sempre a celas enteiras

Especifica que os criterios de busca que definiu para as funci贸ns de base de datos de Calc deben aplicarse de forma exacta a toda a cela. Cando tanto a caixa Criterios de busca = e <> deben ser aplicados a celas enteiras est谩 marcada e tam茅n o est谩 Permitir comod铆ns nas f贸rmulas , LibreOffice Calc comp贸rtase igual que Microsoft Excel ao buscar celas nas funci贸ns de base de datos.

.* na seguinte posici贸n:

Resultado da busca:

win

Encontra win, mais non win95, os2win nin upwind

win.*

Encontra win e win95, mais non os2win nin upwind

.*win

Encontra win e os2win, mais non win95 nin upwind

win.*

Encontra win, win95, os2win e upwind


Se a opci贸n Os criterios de busca = e <> deben ser aplicados a celas enteiras non est谩 activada, o patr贸n de busca "win" comp贸rtase como ".*win.*". Ao buscar coas funci贸ns de base de datos de Calc, o patr贸n de busca pode encontrarse en calquera posici贸n da cela .

warning

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable wildcards in formulas

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Permitir expresi贸ns regulares en f贸rmulas

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


No wildcards or regular expressions in formulas

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not disable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Localizar etiquetas de columnas e filas automaticamente

Especifica que se pode utilizar o texto de calquera cela como etiqueta para a columna situada debaixo do texto ou para a fila situada 谩 dereita do texto. O texto debe conter unha palabra como m铆nimo e non pode conter ning煤n operador.

Example: Cell E5 contains the text "Europe". Below, in cell E6, is the value 100 and in cell E7 the value 200. If the Automatically find column and row labels box is marked, you can write the following formula in cell A1: =SUM(Europe).

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.

N煤mero de decimais

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.

Precisamos da s煤a axuda!