Copiar lista

Permite copiar as celas xa marcadas nunha lista de ordenación.

Para acceder a esta orde...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.


Lista de

Escolla entre as opcións Filas e Columnas. As celas sen texto ignóranse ao copiar.

Filas

Seleccione a opción Filas para resumir nunha lista o contido das filas seleccionadas.

Columnas

Seleccione a opción Columnas para resumir nunha lista o contido das columnas seleccionadas.

Precisamos da súa axuda!