Opcións de LibreOffice Calc

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

Para acceder a esta orde...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.


Xeral

Define a configuración xeral para documentos de folla de cálculo.

Predefinido

Defines default settings for new spreadsheet documents.

Ver

Defines which elements of the LibreOffice Calc main window are displayed. You can also show or hide highlighting of values in tables.

Calcular

Define a configuración de cálculo aplicábel ás follas de cálculo, o comportamento das follas de cálculo con referencias iterativas, a configuración de datas, o número de decimais, e se haberá que diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas ao buscar .

Fórmula

Defines formula syntax options and loading options for LibreOffice Calc.

Listas de ordenación

All user-defined lists are displayed in the Sort Lists dialog. You can also define and edit your own lists. Only text can be used as sort lists, no numbers.

Cambios

The Changes dialog specifies various options for highlighting recorded changes in documents.

Compatibilidade

Defines compatibility options for LibreOffice Calc.

Grade

Specifies the settings for the configurable grid on your document pages. This grid helps you determine the exact position of your objects. You can also set this grid in line with the "magnetic" snap grid.

Imprimir

Determina a configuración da impresora para as follas de cálculo.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!