Opcións de LibreOffice Writer/Web

Define a configuración básica para documentos de LibreOffice en formato HTML.

Para acceder a esta orde...

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Ver

Define a configuración predefinida para a visualización de obxectos nos documentos de texto, así como para os elementos de xanela.

Recursos de formatado

In LibreOffice text and HTML documents, defines the display for certain characters and for the direct cursor.

Grade

Specifies the settings for the configurable grid on your document pages. This grid helps you determine the exact position of your objects. You can also set this grid in line with the "magnetic" snap grid.

Imprimir

Especifica a configuración de impresión nun documento de texto ou HTML.

Táboa

Defines the attributes of tables in text documents.

Fondo

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!