Lenda automática

Especifica a configuración das lendas que se engaden automaticamente aos obxectos inseridos.

Para acceder a esta orde...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Engadir lendas automaticamente ao inserir

Seleccione o tipo de obxecto para o cal é válida a configuración de Lenda automática.

Lenda

Define as opcións que se van aplicar ao tipo de obxecto seleccionado. Estas opcións son idénticas ás do menú Inserir - Lenda, dispoñíbel ao seleccionar un obxecto. Debaixo da configuración hai unha previsualización da categoría do obxecto e tamén o tipo de numeración.

Categoría

Specifies the category of the selected object.

Numeración

Specifies the type of numbering required.

Separador

Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.

Posición

Determines the position of the caption with respect to the object.

Lendas con numeración por capítulos

Nivel

Specifies the headings or chapter levels where you want the numbering to start.

Separator

Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.

Formato de marco e categoría

Estilo de carácter

Specifies the character style of the caption paragraph.

Aplicar bordo e sombra

Applies the border and shadow of the object to the caption frame.

Precisamos da súa axuda!