Táboa

Defines the attributes of tables in text documents.

Especifica a configuración predefinida de columnas e liñas e do modo táboa, así como os valores estándar para mover e inserir columnas e liñas. Pode obter máis información en .

Para acceder a esta orde...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Predefinido

Define a configuración predefinida das táboas de texto creadas en documentos de texto.

Título

Specifies that the first row of the table is formatted with the "Table heading" Paragraph Style.

Repetir en cada páxina

Specifies whether the table heading is carried over onto the new page after a page break.

Non dividir (excepto en HTML)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

Bordo

Specifies that table cells have a border by default.

Entrada en táboas

Recoñecemento de números

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

note

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

Se a opción Recoñecemento de números non está marcada, os números gárdanse en formato de texto e alíñanse á esquerda de forma automática.

Recoñecemento de formato numérico

If Number format recognition is not marked, only input in the format that has been set at the cell is accepted. Any other input resets the format to Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Aliñamento

Specifies that numbers are always bottom right aligned in the cell. If this field is not marked numbers are always top left aligned in the cell.

note

O campo Aliñamento non inflúe no formatado directo. Se centra o contido da cela de forma directa, permanece centrado independentemente de que conteña texto ou números.


Utilización do teclado

Mover celas

Especifica a configuración predefinida para mover filas e columnas co teclado.

Fila

Specifies the value to be used for moving a row.

Columna

Specifies the value to be used for moving a column.

Insert cell

Especifica a configuración predefinida para inserir filas e columnas co teclado.

Fila

Specifies the default value for inserting rows.

Columna

Specifies the default value for inserting columns.

Comportamento das filas/columnas

Determina o efecto relativo das filas e columnas sobre as filas e columnas adxacentes, así como no conxunto da táboa.

Fixo

Specifies that changes to a row or column only affect the corresponding adjacent area.

Fixo, proporcional

Specifies that changes to a row or column have an effect on the entire table.

Variábel

Specifies that changes to a row or column affect the table size.

Precisamos da súa axuda!