Compatibilidade con HTML

Defines settings for HTML pages.

Para acceder a esta orde...

Choose - Load/Save - HTML Compatibility.


Imaxe da caixa de diálogo de opcións de HTML

Tamaños de tipo de letra

Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags.

Importar

Define a configuración para importar documentos HTML.

Utilice a configuración local 'Galego' para os números

Ao importar números desde unha páxina HTML, os separadores de decimais e de millares diferéncianse de acordo coa configuración rexional da páxina HTML. Con todo, o portapapeis non contén información a ese respecto. Así por exemplo, os caracteres "1.000" copiados dunha páxina web alemá con toda probabilidade significarán "un millar" porque o punto é o separador de millares na configuración rexional alemá. Se se copiasen dunha páxina web inglesa, os mesmos caracteres equivalerían ao número 1, tal como en "un punto cero cero cero".

Se non está marcado, os números interprétanse segundo se configurase na caixa de diálogo Opcións de Configuración de idioma - Idiomas - Configuración local. Se está marcado, os números interprétanse como que seguen «Inglés (EE.UU)».

Importe como campos as etiquetas HTML descoñecidas

Mark this check box if you want tags that are not recognized by LibreOffice to be imported as fields. For an opening tag, an HTML_ON field will be created with the value of the tag name. For a closing tag, an HTML_OFF will be created. These fields will be converted to tags in the HTML export.

Ignorar a configuración do tipo de letra

Mark this check box to ignore all font settings when importing. The fonts that were defined in the HTML Page Style will be the fonts that will be used.

Basic do LibreOffice

Mark this check box to include the LibreOffice Basic instructions when exporting to HTML format.

Ten que activar esta opción antes de crear o script de LibreOffice Basic, pois en caso contrario non se inserirá. Os scripts de LibreOffice Basic teñen que situarse na cabeceira do documento HTML. Tras crear a macro no IDE de LibreOffice Basic, esta aparece na cabeceira do texto fonte do documento HTML.

Visualizar avisos

If this field is marked, when exporting to HTML a warning is shown that LibreOffice Basic macros will be lost.

Deseño de impresión

If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. It can be read by LibreOffice, Mozilla Firefox, and MS Internet Explorer.

note

O filtro HTML ofrece soporte para CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2) para a impresión de documentos. Só se pode dispor desta capacidade se está activada a exportación do deseño de impresión.


Copy local images to Internet

Mark this check box to automatically upload the embedded pictures to the Internet server when uploading using FTP. Use the Save As dialog to save the document and enter a complete FTP URL as the file name in the Internet.

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Precisamos da súa axuda!