Seguranza

Define as opcións de seguranza para gravar documentos, para as conexións á rede e parar abrir documentos que conteñan macros.

Para acceder a esta orde...

Choose - LibreOffice - Security.


Imaxe da caixa de diálogo de seguranza de Opcións

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Security Options and Warnings

Opens the "Security Options and Warnings" dialog.

Contrasinais para conexións web

Pódese introducir un contrasinal mestre para activar un acceso fácil a sitios que requiran un nome de usuario e un contrasinal.

Persistently save passwords for web connections

Se está activado, o LibreOffice almacena de maneira segura todos os contrasinais que se usen para acceder a ficheiros que estean en servidores web. Pódense recuperar os contrasinais da lista após ter introducido o contrasinal mestre.

Protected by a master password (recommended)

Check to enable all connections' passwords to be protected by a master password.

Contrasinal mestre

Abre o diálogo Introducir o contrasinal mestre.

Conexións

Asks for the master password. If master password is correct, shows the Stored Web Connection Information dialog.

O diálogo Información da conexión á web almacenada mostra unha lista de sitios web e nomes de usuario introducidos con anterioridade. Pódese escoller calquera entrada e retirala da lista. Pódese ver o contrasinal da entrada escollida.

Seguranza de macro

Axuste o nivel de seguranza para a execución de macros e especifique programadores de macros de confianza.

Seguranza de macro

Opens the Macro Security dialog.

TSAs

Allows you to maintain a list of Time Stamping Authority (TSA) URLs. TSAs issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

TSAs

Opens the Time Stamping Authority URLs dialog.

Precisamos da súa axuda!