Seguranza

Define as opcións de seguranza para gravar documentos, para as conexións á rede e parar abrir documentos que conteñan macros.

Para acceder a esta orde...

Escolla - LibreOffice - Seguranza.


Imaxe da caixa de diálogo de seguranza de Opcións

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Security Options and Warnings

Opens the "Security Options and Warnings" dialog.

Contrasinais para conexións web

Pódese introducir un contrasinal mestre para activar un acceso fácil a sitios que requiran un nome de usuario e un contrasinal.

Persistently save passwords for web connections

Se está activado, o LibreOffice almacena de maneira segura todos os contrasinais que se usen para acceder a ficheiros que estean en servidores web. Pódense recuperar os contrasinais da lista após ter introducido o contrasinal mestre.

Icona Aviso

Old configurations may contain weakly encrypted passwords, in this case an infobar is shown when the application starts to prompt to reenter the master password in order to resave them with stronger encryption.


Protected by a master password (recommended)

Check to enable all connections' passwords to be protected by a master password.

Contrasinal mestre

Abre o diálogo Introducir o contrasinal mestre.

Conexións

Asks for the master password. If master password is correct, shows the Stored Web Connection Information dialog.

O diálogo Información da conexión á web almacenada mostra unha lista de sitios web e nomes de usuario introducidos con anterioridade. Pódese escoller calquera entrada e retirala da lista. Pódese ver o contrasinal da entrada escollida.

Seguranza de macro

Axuste o nivel de seguranza para a execución de macros e especifique programadores de macros de confianza.

Seguranza de macro

Opens the Macro Security dialog.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Precisamos da súa axuda!