Opcións de Cargar/Gardar

Especifica a configuración xeral de Cargar/Gardar.

Para acceder a esta orde...

Escolla - Cargar/Gardar.


Xeral

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Propiedades VBA

Specifies the general properties for loading and saving Microsoft Office documents with VBA (Visual Basic for Applications) code.

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office and other documents.

Compatibilidade con HTML

Defines settings for HTML pages.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Precisamos da súa axuda!