Opcións de impresión

Especifica as opcións de configuración de impresión.

Para acceder a esta orde...

Escolla - LibreOffice - Imprimir.


Imprimir máis rápido con datos reducidos

Reducir datos de impresión

Pode reducir a cantidade de datos que se envían á impresora. Aumenta así a velocidade de impresión debido ao menor tamaño dos ficheiros e facilítase o traballo das impresoras de pouca memoria, se ben a calidade de impresión pode verse lixeiramente reducida.

Configuración para

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

Reducir transparencia

Ao marcar este campo, os obxectos transparentes imprímense da maneira habitual e os obxectos non transparentes segundo o escollido nos dous botóns de opción seguintes.

Icona Nota

A transparencia non se pode enviar directamente á impresora. As áreas do documento nas que a transparencia vai ser visíbel deben calcularse sempre como mapas de bits e envialas á impresora. O tamaño dos datos pode resultar moi grande dependendo do tamaño dos mapas de bits e da resolución de impresión.


Automaticamente

Especifica que a transparencia só se imprime se a zona transparente cobre menos dun cuarto da páxina enteira.

Sen transparencia

Con esta opción a transparencia nunca se imprime.

Reducir mapa de bits

Specifies that bitmaps are printed with reduced quality. The resolution can only be reduced and not increased.

Impresión de calidade alta/normal

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

Resolución

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

Incluír obxectos transparentes

Se este campo está marcado, a redución na calidade impresa dos mapas de bits tamén se aplica ás zonas transparentes dos obxectos.

Reduce gradient

Se este campo está marcado, os gradientes imprímense con calidade reducida.

Faixas de gradación

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

Cor intermedia

Specifies that gradients are only printed in a single intermediate color.

Converter cores en grises

Specifies that all colors are printed only as grayscale.

Avisos de impresión

Defines which warnings appear before printing begins.

Tamaño do papel

Marque esta opción se se precisa determinado tamaño de papel para imprimir o documento. SE o tamaño de papel empregado no documento non vén ofrecido pola impresora que se vaia utilizar, hase recibir unha mensaxe de erro.

Orientación do papel

Marque esta opción se se precisa determinada orientación do papel para imprimir o documento. SE o formato de papel empregado no documento non vén ofrecido pola impresora que se vaia utilizar, hase recibir unha mensaxe de erro.

Transparencia

Marque esta opción se desexa recibir un aviso sempre que o documento conteña obxectos transparentes. Cando imprima un documento deste tipo ha de aparecer un diálogo no que se pode decidir se imprimir a transparencia.

Precisamos da súa axuda!