Ver

Especifica as opcións de vista.

Para acceder a esta orde...

Escolla - LibreOffice - Ver.


Imaxe da caixa de diálogo da vista de opcións

Icon style

Specifies the icon style for icons in toolbars and dialogs.

Icon Size

Toolbar

Specifies the display size of toolbar icons.

Notebookbar

Specifies the display size of notebook bar icons.

Sidebar

Specifies the display size of sidebar icons.

Visibility

Menu icons

Displays icons next to the corresponding menu items. Select from "Automatic", "Hide" and "Show". "Automatic" displays icons according to system settings and themes.

Shortcuts

Displays shortcut keys next to corresponding menu items. Select from "Automatic", "Hide", and "Show". "Automatic" displays shortcut keys according to system settings.

Mouse

Positioning

Specifies if and how the mouse pointer will be positioned in newly opened dialogs.

Middle button

Defines the function of the middle mouse button.

  1. Automatic scrolling - dragging while pressing the middle mouse button shifts the view.

  2. Paste clipboard - pressing the middle mouse button inserts the contents of the "Selection clipboard" at the cursor position.

The "Selection clipboard" is independent of the normal clipboard that you use by Edit - Copy/Cut /Insert or the respective keyboard shortcuts. Clipboard and "Selection clipboard" can contain different contents at the same time.

Portapapeis

Selection clipboard

Copy content

Edit - Copy Ctrl+C.

Select text, table, object.

Paste content

Edit - Paste Ctrl+V pastes at the cursor position.

Clicking the middle mouse button pastes at the mouse pointer position.

Pasting into another document

No effect on the clipboard contents.

The last marked selection is the content of the selection clipboard.


tip

Prema Maiús+Ctrl+R para restaurar ou actualizar a visualización do documento actual.


Graphics Output

Usar aceleración de hardware

Accede directamente aos recursos de hardware do adaptador de visualización gráfica para mellorar a visualización da pantalla. A compatibilidade de aceleración de hardware non está dispoñíbel para todos os sistemas operativos e distribucións de plataformas LibreOffice.

Usar suavizado

When supported, you can enable and disable anti-aliasing of graphics. With anti-aliasing enabled, the display of most graphical objects looks smoother and with less artifacts.

Font Lists

Show preview of fonts

Displays the names of selectable fonts in the corresponding font, for example, fonts in the Font box on the Formatting bar.

Suavización do tipo de letra de pantalla

Select to smooth the screen appearance of text.

from

Introduza o tamaño de tipo de letra máis pequeno para aplicar a suavización.

Precisamos da súa axuda!