Xeral

Especifica a configuración xeral de LibreOffice.

Para acceder a esta orde...

Escolla - LibreOffice - Xeral.


Imaxe da caixa de diálogo Xeral de Opcións

Axuda

Especifica o comportamento da axuda instalada.

Suxestións adicionais

Mostra un texto de axuda ao pousar o apuntador sobre unha icona, un menú de ordes ou un control dunha caixa de diálogo.

Estado do documento

A impresión define o estado do "documento modificado"

Especifica se a impresión do documento conta como modificación. Se marca esta opción, a próxima vez que peche o documento preguntaráselle se desexa gardar os cambios e a data da impresión introdúcese como cambio nas propiedades do documento.

Ano (dous díxitos)

Define un intervalo de data, dentro do cal o sistema recoñece anos de dous díxitos.

En LibreOffice os anos indícanse mediante catro díxitos, polo que a diferenza entre 1/1/99 e 1/1/01 é de dous anos. Esta configuración, Ano (dous díxitos), permite aos usuarios definir os anos nos que as datas con dous díxitos se engaden a 2000. Por exemplo, se especifica a data 1/1/30 ou outra posterior, a entrada "1/1/20" recoñécese como 1/1/2020 en vez de 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Precisamos da súa axuda!