Editar módulo

Para acceder a esta orde...

Choose - Language Settings - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


Opcións

Especifica o idioma, a ortografía, a guionización e os submódulos do dicionario de sinónimos dispoñíbeis para o módulo seleccionado. Pode dispor os submódulos por prioridade.

  1. Seleccione un idioma na lista Idioma.

  2. Marca os módulos que se van activar para este idioma en ortografía, guionización e dicionario de sinónimos.

  3. Se ten máis dun submódulo dispoñíbel para unha área, os submódulos de ortografía e de dicionario de sinónimos se procesan na orde en que están listados. Pode modificar esa secuencia mediante os botóns Mover cara a arriba e Mover cara a abaixo.

  4. Na guionización só pode activarse un submódulo.

Idioma

Especifica o idioma do módulo.

O descrito a continuación é válido para todos os campos de selección de idioma de LibreOffice:

As entradas dos idiomas están marcadas se teñen activada a verificación ortográfica.

Mover cara a arriba

Aumenta un nivel a prioridade do módulo seleccionado na caixa de lista.

Mover cara a abaixo

Disminúe un nivel a prioridade do módulo seleccionado na caixa de lista.

Volver

Prema nesta opción para desfacer os cambios realizados na caixa de lista.

Precisamos da súa axuda!