Recursos ortográficos

Indica as propiedades da corrección ortográfica, o dicionario de sinónimos e o guionizador.

Para acceder a esta orde...

Escolla - Configuración de idioma - Axudas á escrita.


warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Módulos de idioma dispoñíbeis

Contén os módulos de idioma instalados.

Un módulo de idioma pode conter un, dous ou tres submódulos: corrección ortográfica, guionización e dicionario de sinónimos. Cada submódulo pode estar dispoñíbel en un ou máis idiomas. Se preme diante do nome do módulo activará todos os submódulos dispoñíbeis simultaneamente. Se retira unha marca de selección, desactivará todos os submódulos dispoñíbeis simultaneamente. Se desexa activar ou desactivar submódulos individuais, prema no botón Editar para abrir a caixa de diálogo Editar módulos.

note

The configuration allows two different directories: one folder where the user has write permissions, and one without write permissions. The user can only edit and delete the user dictionaries that are located in the writable path. Other dictionaries can be read only.


Editar

To edit a language module, select it and click Edit. The Edit Modules dialog appears.

Dicionarios definidos polo usuario

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

Novo

Opens the New Dictionary dialog, in which you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

Novo dicionario

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

Nome

Specifies the name of the new custom dictionary. The file extension "*.DIC" is automatically appended.

Idioma

By selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary. By selecting All the custom dictionary is used independently of the current language.

Excepcións (-)

Specifies whether you wish to avoid certain words in your documents. In this way, you can create a custom dictionary of all the words to be avoided. If this exception dictionary is activated, during spellchecking you receive a corresponding note about any words which should be avoided.

Editar

Opens the Edit custom dictionary dialog, in which you can add to your custom dictionary or edit existing entries.

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

Cando se edita un dicionario verifícase o estado do ficheiro, o cal non pode modificarse se está protexido contra a escrita. Desactívanse entón os botóns Novo e Eliminar.

Libro

Specifies the book to be edited.

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

note

A entrada IgnoreAllList non pode seleccionarse nin eliminarse, só pode facerse coas palabras contidas nela. Isto acontece automaticamente cada vez que pecha LibreOffice.


Idioma

Assigns a new language to the current custom dictionary.

Palabra

You can type a new word for inclusion in the dictionary. In the list below you will see the contents of the current custom dictionary. If you select a word from this list it is displayed in the text field. If you type a word with a trailing = character, such as "AutoComplete=", the word is never automatically hyphenated and no hyphenation is suggested. Typing "Auto=Complete" results in the word being hyphenated, or a hyphenation suggested, where you insert the = sign.

You can use a [] block instead of the = sign to specify character changes before the hyphenation break. Possible character changes: (1) Extra characters, for example tug[g]gumi results the correct hyphenation “tugg- gummi” of the Swedish word “tuggummi”. (2) Character removing specified by a digit, for example paral·[1]lel results correct hyphenation “paral- lel” of the Catalan word “paral·lel”, removing one character before the break point. (3) Both removed and extra characters, for example cafee[2é]tje results correct hyphenation “café- tje” of the Dutch word “cafeetje”, removing two characters before the break point, and adding an extra one.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

Novo

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

Opcións

Define as opcións da verificación ortográfica e da guionización.

Editar

If you want to change a value, select the entry and then click Edit. You will see a dialog for entering a new value.

Verificar as palabras en maiúsculas

Especifica que se revisen as maiúsculas durante a verificación ortográfica.

Verificar as palabras con números

Especifica que se revisen as palabras que conteñen números e letras.

Verificar rexións especiais

Especifica que se revisen as zonas especiais, como o texto de debuxo, durante a corrección ortográfica.

Verificar a ortografía mentres se escribe

Verifica a ortografía e subliña os erros de forma automática ao teclear.

Os erros producidos ao escribir destácanse no documento cunha liña de subliñado vermella. Situando o cursor sobre unha palabra así marcada, pódese abrir o seu menú de contexto para obter unha lista de correccións. Seleccione unha das opcións para substituír a palabra. Se durante a edición do documento se produce o mesmo erro, marcarase de novo.

Para colocar o par de palabras na táboa de substitucións de corrección automática, abra o menú de contexto Corrección automática e escolla Corrección automática. Escolla unha opción no submenú. A palabra substitúese e, simultaneamente, o par sitúase na táboa de substitución.

Número mínimo de caracteres para guionización

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

Caracteres antes da quebra de liña

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

Caracteres despois da quebra de liña

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

Guionización automática

Especifica que non se lle vai a vostede que realice a guionización manual. Se o campo non está marcado, aparecerá unha caixa de diálogo para que introduza guións cando unha palabra non se recoñeza.

Guionizar rexións especiais

Especifica que a guionización tamén se leve a cabo en notas de pé de páxina, cabeceiras e pés de páxina.

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Precisamos da súa axuda!