Xeral

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Para acceder a esta orde...

Escolla - Cargar/Gardar - Xeral.


Imaxe da caixa de diálogo de opcións de gardado

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Cargar

Cargar co documento a configuración específica de usuario

Carga co documento a configuración específica do usuario gardada nel.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

A seguinte configuración cárgase sempre cos documentos, márquese ou non esa opción:

Cargar a configuración da impresora co documento

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Gardar

Gardar documentos automaticamente

Editar as propiedades do documento antes de gardar

Especifica que a caixa de diálogo Propiedades aparecerá cada vez que seleccione a orde Gardar como.

Sempre crear copia de seguranza

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

Para cambiar o sitio no que se gardan as copias de seguranza, escolla - LibreOffice - Rutas e introduza unha ruta nova ao ficheiro de seguranza.

Gardar a info. de recuperación automática cada

Especifica que LibreOffice garde a información necesaria para restabelecer os documentos abertos en caso de falla. Pode indicar o intervalo temporal de gravación.

Minutos

Especifica cada cantos minutos gardar os documentos para a opción de recuperación automática.

Gardar tamén automaticamente o documento

Especifica que LibreOffice garda todos os documentos abertos ao gardar a información de recuperación automática. Usa o mesmo intervalo temporal que a recuperación automática.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Os enderezos relativos comezan sempre polo cartafol onde se localiza o documento e os absolutos polo cartafol raíz. A seguinte táboa ilustra as diferenzas de sintaxe que hai entre ambos os tipos de referencias:

Exemplos

Sistema de ficheiros

Internet

relativo

../imaxes/imx.jpg

../imaxes/imx.jpg

absoluto

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

A suxestión da Axuda mostra sempre o camiño absoluto. De todos os modos, ao gardar un documento en formato HTML, LibreOffice é posíbel introducir un camiño relativo se se activa a opción axeitada.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Gardar os URL relativos á Internet

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Formato dos ficheiros por omisión e configuracións de ODF

Versión do formato ODF

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Amosar unha advertencia cando non se garde en ODF ou no formato predeterminado

Pode escoller recibir unha mensaxe de aviso ao gardar un documento nun formato que non sexa de OpenDocument ou que non sexa o formato por omisión en Cargar/Gardar - Xeral na caixa de diálogo Opcións.

Pode escoller o formato de ficheiro que se aplicará como predefinido ao gardar diversos tipos de documentos. Se intercambia os seus documentos con persoas que usan Microsoft Office, por exemplo, pode especificar que LibreOffice só utilice como predeterminados os formatos de ficheiro de Microsoft Office.

Tipo de documento

Especifica o tipo de documento para o que desexa definir o formato de ficheiro predefinido.

Sempre gardar como

Especifica que os documentos do tipo seleccionado á esquerda se garden sempre con este tipo de ficheiro. Pode seleccionar outro tipo de ficheiro para o documento actual na caixa de diálogo Gardar como.

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Precisamos da súa axuda!