LibreOffice

Empregue este diálogo para crear opcións xerais para traballar co LibreOffice. A información cubre temas como datos de usuario, gardar, imprimir, rutas a ficheiros e directorios importantes. Estas opcións gárdanse automaticamente.

Para acceder a esta orde...

Escolla - LibreOffice.


Datos de usuario

Empregue esta lapela para introducir ou editar datos de usuario. Pode que algúns datos xa fosen introducidos polo usuario ou pola administración do sistema ao instalar o LibreOffice.

Xeral

Especifica a configuración xeral de LibreOffice.

Ver

Especifica as opcións de vista.

Opcións de impresión

Especifica as opcións de configuración de impresión.

Paths

Esta sección contén as rutas por omisión a algúns cartafoles importantes do LibreOffice. Estas rutas poden ser editadas polo usuario.

Tipos de letra

Substitúe un tipo de letra por un tipo de letra que se escolla. A substitución substitúe un tipo de letra só cando este se mostra na pantalla ou na pantalla ao imprimir. A substitución non cambia a configuración do tipo de letra que se grava no documento.

Seguranza

Define as opcións de seguranza para gravar documentos, para as conexións á rede e parar abrir documentos que conteñan macros.

Application Colors

Define as cores da interface de usuario de LibreOffice. Pode gardar a configuración actual como esquema de cores e cargala posteriormente.

Accesibilidade

Define as opcións que permiten que as persoas con problemas de visión, coordinación, ou outras deficiencias, accedan con máis facilidade aos programas de LibreOffice.

Java

Specifies the support options for Java applications in LibreOffice, including which Java Runtime Environment (JRE) to use. It also specifies whether to use experimental (unstable) features such as macro recording and access expert configuration.

IDE de Basic

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

Actualización en liña

Specifies some options for the automatic notification and downloading of online updates to LibreOffice.

OpenCL

OpenCL is a technology to speed up calculation on large spreadsheets.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!