Opcións

Esta orde abre unha caixa de diálogo que permite configurar o programa de forma personalizada.

A súa configuración gárdase automaticamente. Para expandir unha entrada prema dúas veces sobre ela ou sobre o signo máis. Para a contraer, prema dúas veces tamén ou sobre o signo menos.

note

You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the LibreOffice Writer entry, and so on for all modules of LibreOffice.


Para acceder a esta orde...


Botóns do diálogo Opcións

Aceptar

Garde os cambios da páxina e peche o diálogo Opcións.

Cancelar

Peche o diálogo Opcións e desbote todos os cambios feitos.

Aplicar

Aplica os valores modificados ou seleccionados sen pechar a caixa de diálogo Opcións.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

warning

Non é posíbel restaurar algunhas opcións unha vez configuradas. Pode refacer os cambios manualmente ou premer en Cancelar e reabrir o diálogo Opcións.


Axuda

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

Cargar/Gardar

Especifica a configuración xeral de Cargar/Gardar.

Configuración de idioma

Define as propiedades dos idiomas adicionais.

LibreOffice Writer

Esta configuración determina como tratar os documentos de texto creados en LibreOffice. Tamén pode definir a configuración para o documento de texto actual.

LibreOffice Writer/Web

Define a configuración básica para documentos de LibreOffice en formato HTML.

LibreOffice Calc

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice Impress

Defines various settings for newly created presentation documents, such as the contents to be displayed, the measurement unit used, if and how grid alignment is carried out.

LibreOffice Draw

Define a configuración global para documentos de debuxo, incluíndo o contido que se debe mostrar, a escala que se debe usar, o aliñamento de grade e o contido que se vai imprimir de forma predefinida.

LibreOffice Math

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Gráficas

Defines the general settings for charts.

Internet

Specifies Internet settings.

Precisamos da súa axuda!