Control de formulario

Este submenú contén controles de formulario, como caixa de texto, caixa de selección, botón de opción e lista de opcións, que poden ser inseridos no documento.

Precisamos da súa axuda!