Barra Deseño de consulta

Ao crear ou editar consultas SQL, utilice as iconas da barra Deseño de consulta para controlar a visualización dos datos.

Dependendo de se creou a consulta ou visualización no separador Deseño ou en SQL, móstranse as seguintes iconas:

Executar consulta

Executa a consulta SQL e mostra o resultado. A función Executar consulta non garda a consulta.

Run Query Icon

Executar consulta

Eliminar consulta

Limpa a consulta e retira todas as táboas da xanela de deseño.

Clear Query Icon

Eliminar consulta

Switch Design View On/Off

Mostra a visualización de deseño da consultaMostra a visualización de deseño ou a visualización SQL da consulta.

 Switch Design View On/Off Icon

Switch Design View On/Off

Engadir táboas

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

Inserir táboas

Funcións

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

Funcións

Nome da táboa

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

Nome da táboa

Alcumes

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Alcume

Valores unívocos

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

Valores unívocos

A seguinte icona está no separador SQL:

Executar orde SQL directamente

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

Executar orde SQL directamente

Precisamos da súa axuda!