Barra de estado en documentos de LibreOffice Basic

A barra de estado mostra información sobre o documento actual de LibreOffice.

Información sobre o documento

Exhibe información sobre o documento activo de LibreOfficeBasic. Móstranse os nomes do documento, da biblioteca e do módulo, separados por puntos.

Modificación de documento

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Posición no documento

Displays the current cursor position in the LibreOffice Basic document. The row number is specified, then the column number.

Modo inserir

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Precisamos da súa axuda!