Axuda

O menú da Axuda permite iniciar e controlar o sistema da Axuda de LibreOffice.

Axuda do LibreOffice

Abre a páxina principal da Axuda de LibreOffice do aplicativo que está a ser usado nese momento. Desprácese a través das páxinas da Axuda e busque termos do índice ou outro texto.

Icon Help

Axuda do LibreOffice

What’s This?

Enables extended help tips under the mouse pointer until the next click.

Icon “What’s This?”

What’s This?

Guías do usuario

Abre a páxina de documentación no navegador web, desde onde os usuarios poden descargar, ler ou comprar guías de usuarios do LibreOffice escritas pola comunidade.

Obter axuda en liña

Abre a páxina de asistencia da comunidade no navegador web. Use esta páxina para preguntar sobre como usar LibreOffice. Para obter asistencia profesional cun acordo sobre o nivel de servizo consulte a páxina de asistencia profesional de LibreOffice.

Enviar comentarios

Abrir un formulario para enviar comentarios no navegador web no que os usuarios poden informar de fallos do software.

Reiniciar en modo seguro

O modo seguro é un modo no que LibreOffice inicia temporalment empregando un perfil de usuario novo e desactiva a aceleración por hardware. Este modo axuda a restaurar unha instancia bloqueada de LibreOffice.

Get Involved

Opens the community Get Involved page in the web browser. The page describe areas of interest where you can collaborate with the LibreOffice community.

Donate to LibreOffice

LibreOffice is Free Software and is made available free of charge.

Your donation, which is purely optional, supports our worldwide community.

If you like the software, please consider a donation.

Información sobre a licenza

Amosa o cadro de diálogo da licenza e da información legal.

Créditos de LibreOffice

Displays the CREDITS.odt document which lists the names of individuals who have contributed to OpenOffice.org source code (and whose contributions were imported into LibreOffice) or LibreOffice since 2010-09-28.

Comprobar se hai actualizacións

Permitir unha conexión á Internet para LibreOffice. Se precisa dun proxy, prema a configuración de proxy do LibreOffice en - Internet. Alí, escolla Comprobar se hai actualizacións para comprobar a existencia dunha versión máis nova desta suite de ofimática.

Sobre LibreOffice

Mostra información xeral sobre o programa, como o número de versión e os copyrights.

Precisamos da súa axuda!