Ver propiedades de ficheiro

As propiedades do ficheiro, como o nome do autor, o asunto e as palabras chave, facilitan a organización e identificación dos documentos. LibreOffice controla tamén as estatísticas do ficheiro, incluíndo o número de palabras e de páxinas presentes nos documentos, e engádeas automaticamente como parte das propiedades dos mesmos.

Pode ver as propiedades do documento actual.

Para ver as propiedades de ficheiro do documento actual:

Versións e números de compilación

Gardar documentos

Precisamos da súa axuda!