Versións e números de compilación

  1. Choose Help - About LibreOffice. This opens a dialog containing information about the program.

  2. See lists of code and Wiki contributors on the LibreOffice website.

Xanela da Axuda de LibreOffice

Precisamos da súa axuda!