Desfacer o formato directo dun documento

Nuns poucos pasos pode desfacer o formato non realizado mediante os estilos.

Formatado directo e de estilos

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Eliminar o formato directo en documentos de LibreOffice Writer

  1. Press +A to select the whole text.

  2. Escolla Formato - Formatado predefinido.

Eliminar o formato directo en follas de cálculo de LibreOffice Calc

  1. Para seleccionar todas as follas manteña premida a tecla Maiús mentres preme na primeira folla e despois na última.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Escolla Formato - Formatado predefinido.

Eliminar o formato directo en presentacións de LibreOffice

  1. Prema no separador Esquema para abrir a visualización de esquema.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Escolla Formato - Formatado predefinido.

Precisamos da súa axuda!