Configurar impresoras, fax e tipos de letra en plataformas UNIX

LibreOffice emprega os tipos de letra instalados no sistema. Nun documento de texto pode seleccionar de entre todos os tipos de letra imprimíbeis. Nun documento en HTML ou en disposición Web só se ofrecen os tipos de letra visíbeis na pantalla. Nas follas de cálculo e nos debuxos pódese seleccionar de entre todos os tipos de letra instalados.

Cambiar a configuración da impresora

In the Print dialog or the Printer Settings dialog, select the printer from the printers list box and click Properties. The Properties dialog appears containing several tab pages. This is where you can make settings that are used according to the PPD file of the selected printer.

Uso da funcionalidade de fax

If you have installed fax4CUPS on your computer you can send faxes with the LibreOffice software.

A dialog prompting you for the phone numbers to send the fax to will appear after the printout when printing to a fax4CUPS printer. Multiple numbers can be entered separated by ;

In LibreOffice you can also activate an icon for sending faxes to a default fax. To do this, choose Tools - Customize - Toolbars, click Add Commands and add from "Documents" the Send Default Fax icon. You can set which fax is used when this button is pressed under - LibreOffice Writer - Print.

Lembre crear unha tarefa de impresión separada para cada fax, evitará así que sexa o primeiro destinatario quen reciba todas as mensaxes de fax. Na caixa de diálogo Ferramentas - Combinación de correspondencia, seleccione a opción Impresora e marque a caixa de verificación Tarefas de impresión individuais.

Axúdenos, por favor!