Rexistrar cambios

note

dispoñíbel en LibreOffice para documentos de texto e follas de cálculo.


Non se rexistran todos os cambios, como por exemplo, o cambio do aliñamento dunha tabulación da esquerda á dereita. De todos os modos, rexístranse as modificacións que normalmente realizan os revisores, como as adicións, eliminacións, alteracións de texto e formatos frecuentes.

  1. To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

  2. Pode comezar a facer os cambios. Verá que as pasaxes do texto que introduce aparecen subliñadas con cor e que o texto que elimina permanece visíbel, aínda que riscado e coloreado.

  3. Se sitúa o apuntador do rato sobre un cambio marcado xorde unha suxestión da Axuda onde se indica o tipo de modificación, a hora e data da súa realización e o autor. Se as Suxestións adicionais están activadas verá os comentarios dispoñíbeis sobre ese cambio.

Os cambios realizados nunha folla de cálculo reálzanse cun bordo ao redor das celas. Se sitúa o apuntador do rato sobre a cela a suxestión da Axuda mostraralle información máis detallada sobre o cambio.

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

Nos documentos de texto pode realzar as liñas modificadas mediante unha marca adicional coloreada. Pode consistir, por exemplo, nunha liña vermella na marxe.

To change the settings for tracking changes, choose - LibreOffice Writer - Changes or on the - LibreOffice Calc - Changes.

Precisamos da súa axuda!