Combinar versións

note

dispoñíbel en LibreOffice para documentos de texto e follas de cálculo.


Se varias persoas editan o mesmo documento é posíbel combinar no orixinal as copias editadas. O único requisito é que os documentos difiran do orixinal só nos cambios rexistrados.

  1. Abra o documento orixinal en que desexa combinar todas as copias.

  2. Choose Edit - Track Changes - Merge Document. A file selection dialog appears.

  3. Seleccione a copia do documento na caixa de diálogo. A copia combinarase con orixinal, a non ser que existan outros cambios.

    Se existen outros cambios aparecerá unha caixa de diálogo informando sobre o erro na combinación.

  4. Tras a combinación dos documentos verá no documento orixinal os cambios rexistrados da copia.

Precisamos da súa axuda!