Copiar formatos co pincel de formato

Use the Clone Formatting tool to copy formatting from a text selection or from an object and apply the formatting to another text selection or object.

  1. Seleccione o texto ou obxecto cuxo formato desexe copiar.

  2. On the Standard Bar, click the Clone Formatting icon. The mouse cursor will change to a paint bucket.

  3. Seleccione ou prema o texto ou obxecto ao que lle desexe aplicar o formato.

tip

If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting icon Icon. After you apply all the formatting, click the icon again.


By default only the character formatting is copied ; to include paragraph formatting, hold down when you click. To copy only the paragraph formatting, hold down +Shift when you click.

warning

In Calc, the Clone Formatting tool only copies formatting applied using the Format - Cells dialog or other equivalent methods. Therefore, any formatting applied directly to characters by selecting text inside a cell and then going to the Format - Character dialog will not be copied using the Clone Formatting tool.


The paragraph formats are the formats applied to the whole paragraph. The character formats are those applied to a portion of the paragraph. For example, if you apply the bold format to a whole paragraph the bold format is a paragraph format. Then if you unbold a portion of this paragraph, the bold format is still a paragraph format but the portion you unbold has a "not bold" character format.

A seguinte táboa describe os atributos de formato que pode copiar o Pincel de formato:

Tipo de selección

Comentario

Non hai nada seleccionado, mais o cursor está situado sobre unha pasaxe do texto

Copia o formato do parágrafo actual e o do carácter seguinte na dirección do fluxo de texto.

O texto está seleccionado

Copia o formato do último carácter seleccionado e o do parágrafo que o contén.

O marco está seleccionado

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

O obxecto está seleccionado

Copia o formato do obxecto que se define nos diálogos Formato - Gráficos ou Formato - Obxecto de debuxo. Non se copian o contido, tamaño, posición, hiperligazóns e macros do obxecto.

O control de fórmula está seleccionado

Sen soporte

Drawing object is selected

Copia todos os atributos de formato. En Impress e Draw tamén se copia o contido de texto.

Selecciónase o texto de dentro das celas do Calc

Sen soporte

As celas ou unha táboa de Writer están seleccionadas

Copies the formatting that is specified in Table, Text Flow, Borders, and Background tab pages in the Format - Table dialog. The paragraph and character formatting are also copied.

As celas ou unha táboa de Calc están seleccionadas

Copies cell formatting specified using the Format - Cells dialog.


Precisamos da súa axuda!