Mostrar o panel de navegación da Axuda

Pode mostrar ou ocultar o panel de navegación da xanela da Axuda segundo as súas necesidades.

Icona

Prema a icona situada á esquerda da barra de ferramentas da xanela da Axuda para mostrar ou ocultar o panel de navegación.

Xanela da Axuda de LibreOffice

Precisamos da súa axuda!