Instrucións xerais de LibreOffice

Abrir e gardar documentos e modelos

Primeiros pasos

Utilización de Microsoft Office e de LibreOffice

Desactivar o recoñecemento automático de URL

Cambiar o título dun documento

Gardar documentos automaticamente

Abrir documentos

Opening and saving files on remote servers

Changing Your Working Directory

Gardar documentos

Document Classification

Colaboración

Gardar documentos noutros formatos

Abrir documentos gardados noutros formatos

Ver propiedades de ficheiro

Ligazóns relativas e absolutas

Protecting Contents in LibreOffice

Crear e imprimir etiquetas e tarxetas de visita

Imprimir etiquetas de enderezos

Utilización de xanelas, menús e iconas

Uso dos menús de contexto

Activar e desactivar as suxestións adicionais

Desactivar o recoñecemento automático de URL

Mostrar, ancorar e ocultar xanelas

Engadir botóns a barras de ferramentas

Using Toolbars

Navegar para chegar a obxectos con rapidez

Navegador para a visión xeral de documento

Accesibilidade

Accesibilidade en LibreOffice

Atallos (Accesibilidade de LibreOffice)

Copiar datos arrastrando e soltando ou mediante ordes de menú

Arrastrar e soltar en documentos de LibreOffice

Arrastrar e soltar mediante a visualización de fonte de datos

Inserir obxectos da galería

Copiar imaxes da galería

Engadir imaxes á galería

Copiar imaxes entre documentos

Copiar obxectos de debuxo noutros documentos

Copiar áreas de follas de cálculo a documentos de texto

Inserir datos de follas de cálculo

Inserir datos de documentos de texto

Inserir caracteres especiais

Fontes de datos

Working with databases in LibreOffice

Table Wizard

Query Wizard

Asistente de formularios

Asistente de informes

Visión xeral da base de datos

Rexistrar axendas de enderezos

Importar e exportar datos en Base

Importar e exportar datos en formato texto

Executar ordes SQL

Buscar táboas e documentos de formulario

Buscar cun filtro de formulario

Deseño de táboa

Adding a Command Button to a Document

Crear, usar e editar informes de bases de datos

Gravar cambios (marcas de revisión)

Rexistrar e visualizar cambios

Aceptar ou rexeitar cambios

Comparar versións de documentos

Combinar versións

Rexistrar cambios

Protecting Changes

Xestión de versións

Configurar e modificar LibreOffice

Configuración de LibreOffice

Engadir botóns a barras de ferramentas

Enviar fax e configurar LibreOffice para o envío de fax

Cambiar a visualización de icona

Seleccionar unidades de medida

Creating and Changing Default and Custom Templates

Cambiar a cor do texto

Alternar entre os modos de inserción e de substitución

Gráficas

Inserir gráficas

Editar títulos de gráficas

Editar eixes de gráfica

Adding Texture to Chart Bars

Editar lendas de gráficas

Diversos

Terminoloxía xeral

Terminoloxía da internet

Idiomas que utilizan deseño de texto complexo

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Traballar con grupos

Imprimir máis rápido con datos reducidos

Mostrar o panel de navegación da Axuda

Activar e desactivar as suxestións adicionais

Gardar documentos noutros formatos

Abrir documentos gardados noutros formatos

Sending Documents as Email

Pegar o contido en formatos especiais

Copiar formatos co pincel de formato

Fontwork para arte gráfica de texto

Protecting Contents in LibreOffice

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Editar hiperligazóns

Inserir hiperligazóns

Editar obxectos gráficos

Seleccionar o idioma do documento

Desactivar viñetas e numeración de parágrafos individuais

Seleccionar a máxima área imprimíbel dunha páxina

Imprimir en branco e negro

Crear cantos arredondados

Engadir puntos premíbeis a imaxes

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Versións e números de compilación

Recording a Macro

Assigning Scripts in LibreOffice

Crash Report Tool

Integrar novos compoñentes UNO

Sobre as sinaturas dixitais

Precisamos da súa axuda!