Seleccionar o idioma do documento

O idioma que seleccione para o seu documento determina o dicionario usado na verificación ortográfica, o dicionario de sinónimos e a guionización, os separadores de decimais e de millar e o formato predefinido de moeda.

Seleccionar un idioma para todo o documento

 1. Choose . Go to Languages and Locales - General.

 2. En Idiomas predefinidos para documentos, seleccione o idioma para todos os documentos recén creados. Se selecciona Só para o documento actual, a súa escolla aplicarase só ao documento actual. Prema Aceptar para pechar a caixa de diálogo.

Seleccionar idioma para un estilo de parágrafo

 1. Sitúe o cursor no parágrafo ao cal desexa editar o estilo.

 2. Abra o menú de contexto e seleccione Editar estilo de parágrafo, que abre a caixa de diálogo Estilo de parágrafo.

 3. Seleccione o separador Tipo de letra.

 4. Seleccione Idioma e prema en Aceptar.

  Todos os parágrafos formatados co estilo actual terán o idioma seleccionado.

Aplicar directamente un idioma ao texto seleccionado

 1. Seleccione o texto a que desexa aplicar un idioma.

 2. Escolla Formato - Carácter, que abre a caixa de diálogo Carácter.

 3. Seleccione o separador Tipo de letra.

 4. Seleccione Idioma e prema en Aceptar.

En LibreOffice Calc, escolla Formato - Celas e proceda da mesma forma.

Seleccionar idioma para un estilo de carácter

 1. Open the Styles window and click on the Character Styles icon.

 2. Prema no nome do estilo de carácter a que desexa aplicar outro idioma.

 3. Right-click to open the context menu and select Edit Style to open the Character Style dialog.

 4. Seleccione o separador Tipo de letra.

 5. Seleccione Idioma e prema en Aceptar.

  Agora pode aplicar o estilo de carácter ao texto seleccionado.

Adding More Text Languages

 1. Dictionaries are supplied and installed as extensions. Choose Tools - Language - More Dictionaries Online to open the dictionaries page in your default web browser.

 2. Select a dictionary in the list of descriptions. Click the heading in a dictionary description that you want to get.

 3. In the next page, click the Get It icon to download the dictionary extension. Note the folder name to which your browser downloads the file. Download additional dictionaries as you like.

 4. In LibreOffice, choose Tools - Extensions and click Add to install the downloaded extensions.

 5. After you installed the extensions, you should close LibreOffice (including the Quickstarter), and restart.

Setting UI Language

A standard installation of LibreOffice software will give you a user interface (UI) of your chosen language.

Most users download the American English version, which gives you English menu commands and English application help. If you want another language for the menus (and for the application help, if available in that language), change the UI language as follows.

 1. Choose - Languages and Locales - General.

 2. Select another UI language in the "User interface" listbox.

 3. Click OK and restart LibreOffice.

 4. If the listbox doesn't list the language that you want, see "Adding More UI Languages".

Adding More UI Languages

- Languages and Locales - General

Formato - Carácter - Tipo de letra

Precisamos da súa axuda!