Atallos (Accesibilidade de LibreOffice)

Pode controlar LibreOffice mediante o teclado, sen usar o rato.

Na páxina principal de axuda de cada módulo (por exemplo, a páxina principal da axuda de LibreOffice Writer ou de LibreOffice Calc) hai unha ligazón para acceder á axuda das teclas de atallo dese módulo.

Alén diso, na palabra chave "Accesibilidade" pode encontrar instrucións detalladas sobre como controlar o módulo seleccionado sen usar o rato.

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Traballar coa interface de usuario de LibreOffice sen rato

Activar barra de menú, barras de ferramentas, xanelas e documentos

Premer en F6 repetidamente redirecciona o foco cara aos seguintes obxectos:

Press Shift+F6 to switch through objects in the opposite direction.

Press +F6 to switch to the document.

Prema F10 para alternar á barra de menús e volver.

A tecla Esc pecha un submenú aberto, unha barra de ferramentas ou a actual xanela libre.

Chamar ordes de menú

Press or F6 or F10 to select the first menu (the File menu). With right arrow, the next menu to the right is selected; with left arrow, the previous menu.

A frecha cara a abaixo abre o menú seleccionado. As frechas cara a abaixo e cara a arriba desprazan a selección a través das ordes de menú e a frecha cara á dereita abre os submenús existentes.

Prema Intro para executar a orde de menú seleccionado.

Executar ordes de icona

Prema F6 repetidamente ata seleccionar a primeira icona da barra de ferramentas. Utilice as frechas cara á dereita e cara á esquerda para seleccionar unha icona nunha barra de ferramentas horizontal. Da mesma forma, utilice as frechas cara a arriba e cara a abaixo para seleccionar unha icona nunha barra de ferramentas vertical. A tecla Inicio selecciona a primeira icona situada nunha barra de ferramentas e a tecla Fin a última.

Press Enter to execute the selected icon. If the selected icon normally demands a consecutive mouse action, such as inserting a rectangle, then pressing the Enter key is not sufficient: in these cases press +Enter.

Se unha barra de ferramentas é máis longa que o visualizábel en pantalla, móstrase unha icona no bordo dereito ou no inferior. Seleccione a barra de ferramentas e prema Re Páx ou Av Páx para ver as iconas restantes.

Suxestións especiais para barras de ferramentas

Prema a tecla de frecha cara a abaixo ou cara á dereita para abrir a barra de ferramentas seleccionada, o que equivale a premer unha vez co rato. Na barra de ferramentas, use as frechas cara á dereita e cara á esquerda. As teclas Inicio e Fin seleccionan, respectivamente, a primeira e a última icona da barra.

Utilice a tecla Esc para pechar a barra de ferramentas, para movela necesítase un rato.

Seleccionar nunha caixa de combinación

Lista despregábel

Seleccione a caixa de combinación. Prema Intro.

Utilice a tecla de frecha cara a abaixo ou a tecla Av Páx para desprazarse cara a abaixo polas entradas da caixa de combinación, e a frecha cara a arriba ou tecla Re Páx para desprazarse cara a arriba. A tecla Inicio lévao á primeira entrada e Fin á última.

Prema Intro para executar a entrada seleccionada.

Seleccionar en táboas

Nalgunhas xanelas e caixas de diálogo, así como no campo de control de táboas, hai táboas para a selección de datos, por exemplo, na parte dereita da pantalla de Visualización de fonte de datos. As seguintes teclas úsanse facer seleccións nesas táboas:

Tamaño e posición de xanelas e caixas de diálogo

 1. First press +spacebar.

  Ábrese un menú do sistema con ordes de menú tipo Mover, Redimensionar e Pechar.

 2. Escolla unha orde (Frecha cara a abaixo e, a seguir, Intro).

 3. Agora pode utilizar as teclas de frecha para mover ou redimensionar a caixa de diálogo ou xanela.

 4. Prema Intro para aceptar os cambios. Prema Esc para cancelalos.

Ancorar e desancorar xanelas e barras de ferramentas

 1. Prema F6 ata seleccionar a xanela ou barra de ferramentas.

 2. Press +Shift+F10.

Seleccionar obxectos

Press Shift+F4 to select the first object in the current document. When an object is selected, press Tab to select the next object, or press Esc to go back to the text.

Editar obxectos

Os obxectos OLE seleccionados poden activarse coa tecla Intro.

Editar a posición e o tamaño dos obxectos

Editar a áncora dos obxectos

Pode mover a áncora dun obxecto coas teclas de frecha. Primeiro entre no modo edición de agarradoiras e seleccione a áncora, dependendo do tipo poderá movela en diferentes direccións.

 1. Seleccione o obxecto.

 2. Enter the handle edit mode with +Tab.

 3. The upper left handle starts blinking. Press +Tab several times, until no handle blinks. This signals that now the anchor of the object is activated.

 4. Use as teclas de frecha para mover a áncora. O obxecto acompáñaa correctamente.

Pode cambiar a áncora do obxecto seleccionado, por exemplo, no menú de contexto do obxecto.

Controlar as liñas divisorias

Os documentos de LibreOffice Calc, de LibreOffice Draw e de LibreOffice Impress pode dividirse horizontal e verticalmente en visualizacións separadas. Cada visualización pode mostrar outras partes do documento. Co rato pode arrastrar unha liña divisoria desde a barra de desprazamento ata o documento.

Controlar a visualización de fonte de datos

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: Alterna entre o documento e as barras de ferramentas.

+ (tecla máis): Expande a entrada seleccionada no explorador da fonte de datos.

- (tecla menos): Contrae a entrada seleccionada no explorador da fonte de datos.

+Shift+E: switches between data source explorer and table.

Atallos na xanela de deseño de consulta

F6: Alterna entre a barra de obxectos, a visualización de táboa e a área de selección.

+Up arrow or +Down arrow: moves the border between table view and selection area up or down.

Teclas na visualización de táboa (área superior do deseño de consulta) e na xanela Relacións

+Arrow key: moves the selected table in the direction of the arrow.

+Shift+Arrow key: resizes the selected table in the table view.

Supr: Elimina a táboa seleccionada ou a conexión da visualización de táboa.

Tab: Alterna entre as táboas e as conexións na visualización de táboa.

Intro: Se hai unha conexión seleccionada, a tecla Intro abre a caixa de diálogo Propiedades desa conexión.

Intro: Se está seleccionada unha táboa, a tecla Intro insire o primeiro campo de datos da caixa de lista na área de selección.

Teclas na área de selección (área inferior do deseño de consulta)

+Left Arrow or Right Arrow: moves the selected column to the left or to the right.

Teclas na xanela de deseño de táboa

F6: Alterna entre a barra de ferramentas, a visualización de columna e a área de propiedades.

Controlar o editor do mapa de imaxe

Controlar a Axuda

Press Shift+F1 to display the Extended Tips for the currently selected command, icon or control.

Navegar polas páxinas principais da axuda

Controlar a caixa de diálogo Importar texto (importar ficheiro CSV)

Regra

Previsualización

Controlar a caixa de diálogo Caracteres especiais

Precisamos da súa axuda!