Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Inserir mapas de bits

Nos documentos de LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw e LibreOffice Impress poden inserirse imaxes de mapa de bits.

 1. Choose Insert - Image.

 2. Seleccione o ficheiro. Na caixa Tipo de Ficheiro pode restrinxir a selección a certos tipos de ficheiros.

 3. Prema a caixa Ligazón se quere crear unha ligazón ao ficheiro orixinal.

  Se a caixa Ligazón está marcada, a imaxe de mapa de bits recargarase cada vez que se actualice e cargue o documento. Os pasos de edición que levou a cabo na copia local da imaxe no documento reaplícanse e, a seguir, móstrase a imaxe.

  Se a caixa Ligazón non está marcada, traballará en todo momento coa copia que se creou ao inserir a imaxe por primeira vez.

  To embed graphics that were first inserted as links, go to Edit - Links and click the Break Link button.

 4. Prema Abrir para inserir a imaxe.

Editar mapa de bits

Icons on the Image bar

When you select the bitmap image, the Image Bar offers you the tools for editing the image. Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.

note

The Image Bar may look slightly different depending to the module you are using.


A number of filters are located on the Image Filter toolbar, which you can open with the icon on the Image Bar.

Os filtros non modificarán o ficheiro de imaxe orixinal. Só se aplican ás imaxes de dentro dos documentos.

Algúns filtros abren unha caixa de diálogo na cal se pode seleccionar, por exemplo, a súa intensidade. A maioría dos filtros poden aplicarse varias veces para incrementar o seu efecto.

note

In LibreOffice Draw and LibreOffice Impress, you can add text and graphics, select these objects together with the bitmap, and export the selection as a new bitmap image.


The Image dialog

 1. Right-click the image and choose Image from the submenu to open a properties dialog.

 2. Change the properties of the selected image, then click OK.

Gardar mapa de bits

If you want to save in a format such as GIF, JPEG or TIFF, you must select and export the bitmap image.

To export a bitmap in Draw or Impress:

 1. Seleccione a imaxe de mapa de bits. Tamén pode seleccionar obxectos adicionais, como textos, para exportalos coa imaxe premendo Maiús mentres selecciona ou abre un marco de selección ao redor de todos os obxectos.

 2. Escolla Ficheiro - Exportar. Ábrese a caixa de diálogo Exportar.

  A orde Exportar grava a imaxe con todos os efectos de filtraxe aplicados a un ficheiro. A orde Gardar como imaxe do menú de contexto garda a imaxe sen ningún efecto de filtraxe, se se inseriu como imaxe ligada. As imaxes incorporadas sempre se gardan ou exportan cos filtros aplicados.

 3. No campo Formato de ficheiro, seleccione o formato de ficheiro desexado, por exemplo, GIF ou JPEG.

 4. Se só desexa exportar os obxectos seleccionados, marque a caixa Selección.

  Se a caixa Selección non está marcada, exportarase a páxina completa do documento.

 5. Introduza un nome para o ficheiro e prema Exportar.

To export a bitmap in Writer: Right-click the bitmap, choose Save Graphics. You see the Image Export dialog. Enter a file name and select a file type.

Precisamos da súa axuda!