Inserir obxectos da galería

Pode inserir un obxecto nun documento como unha copia ou como unha ligazón. A copia dun obxecto é independente do orixinal, polo que os cambios no orixinal non afectan á copia. As ligazóns dependen do obxecto orixinal. Os cambios no obxecto orixinal refletíctense na ligazón.

Inserir obxectos como copias

 1. Abra a galería mediante a icona Galería na barra Estándar ou a través de Ferramentas - Galería.

 2. Seleccione un tema.

 3. Prema unha vez para seleccionar un obxecto.

 4. Arrastre o obxecto ao documento ou prema co botón dereito para abrir o menú de contexto e seleccione Inserir e Copiar.

Inserir obxectos como ligazóns

 1. Open the Gallery by clicking the Gallery icon on the Standard bar, or by choosing Insert - Media - Gallery.

 2. Seleccione un tema.

 3. Seleccione un obxecto premendo nel.

 4. Drag the object into the document while pressing the Shift and keys, or right-click to open the context menu and select Insert and Link.

Inserir obxectos como imaxes de fondo

 1. Abra a galería mediante a icona Galería na barra Estándar ou a través de Ferramentas - Galería.

 2. Seleccione un tema.

 3. Seleccione un obxecto premendo nel.

 4. Abra o menú de contexto e escolla Inserir - Fondo - Páxina ou Parágrafo.

Inserir obxectos como texturas (patróns) para outros obxectos

 1. Abra a galería mediante a icona Galería na barra Estándar ou a través de Ferramentas - Galería.

 2. Seleccione un tema.

 3. Seleccione un obxecto premendo nel.

 4. Drag the object on to the other object in the document while pressing .

Precisamos da súa axuda!