Gardar documentos

Esta icona é para suxestións para utilizar o programa de forma máis efectiva.

O documento gárdase co seu camiño e nome no medio de datos local, unidade de rede ou na internet, substituíndo calquera ficheiro que teña o mesmo nome.

Cando garda un ficheiro por primeira vez aparece a caixa de diálogo Gardar como, onde pode introducir o nome, cartafol e unidade ou volume para o ficheiro. Se quere abrir esta caixa de diálogo escolla Ficheiro - Gardar como.

Icona Nota

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Automatic extension to the file name

When saving a file, LibreOffice always appends an extension to the file name, except when the file name already has an extension that matches the file type. See the list of ODF extensions.

Algúns exemplos das extensión automáticas aparecen na táboa seguinte:

Vostede introduce este nome de ficheiro

Vostede escolle este tipo de ficheiro

O ficheiro grávase con este nome

o meu ficheiro

Texto ODF

o meu ficheiro.odt

o meu ficheiro.odt

Texto ODF

o meu ficheiro.odt

o meu ficheiro.txt

Texto ODF

o meu ficheiro.txt.odt

o meu ficheiro.txt

Texto (.txt)

o meu ficheiro.txt


Precisamos da súa axuda!