Buscar cun filtro de formulario

  1. Abra un formulario que conteña campos de base de datos.

    As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

  2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off iconIcon to turn off the design mode.

  3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters iconIcon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  4. Introduza as condicións de filtraxe nun ou máis campos. Teña en conta que, se introduce condicións de filtraxe en varios campos, deberán coincidir todas (E booleano).

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

Se preme na icona Aplicar filtro baseado en formulario na barra de ferramentas Filtro de formulario, aplicarase o filtro. Ábrese a barra de ferramentas do Explorador de formularios coa que pode explorar os rexistros encontrados.

Se preme no botón Pechar da barra de ferramentas Filtro de formulario, o formulario móstrase sen filtros.

Click the Apply Filter iconIcon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort iconIcon.

Uso do navegador de filtros

Buscar táboas e documentos de formulario

Precisamos da súa axuda!