Executar ordes SQL

A través da axuda dos ordes SQL pode controlar directamente a base de datos, así como crear e editar táboas e consultas.

Icona Nota

Non todos os tipos de bases de datos admiten instrucións SQL. Se é necesario, investigue que ordes SQL acepta o seu sistema de base de datos.


Executar intrucións SQL directamente

  1. Escolla Ficheiro - Abrir para abrir un ficheiro de base de datos.

  2. Escolla Ferramentas - SQL.

  3. Click the Create Query in SQL View icon Icon or

    Select an existing query from the list and click the Edit icon Icon.

  4. Na xanela Consulta, escolla Ver - Activar/Desactivar visualización de deseño. Edite a orde SQL.

  5. Click the Run icon Icon. The result of the query is displayed in the upper window.

  6. Click the Save or Save As icon Icon to save the query.

Precisamos da súa axuda!