Idiomas que utilizan deseño de texto complexo

LibreOffice ofrece na actualidade soporte para os idiomas hindi, tailandés, hebreo e árabe como Idiomas CTL.

Se selecciona o fluxo de texto de dereita a esquerda, o texto occidental incorporado continuará a executarse de esquerda a dereita. O cursor responde ás teclas de frecha, polo que a tecla de frecha cara á dereita móveo "cara ao final do texto", e a de frecha cara á esquerda móveo "cara ao inicio do texto".

You can change the text writing direction directly by pressing one of the following key combinations:

Nas páxinas con varias columnas, seccións ou marcos formatados con fluxo de texto de dereita a esquerda, a primeira columna é a da dereita e a última a da esquerda.

Nos ficheiros de texto de LibreOffice Writer con formato para o idioma tailandés ten as seguintes características:

- Languages and Locales - General

- Languages and Locales - Complex Text Layout

Precisamos da súa axuda!