Inserir datos de documentos de texto

You can insert text into other document types, such as spreadsheets and presentations. Note that there is a difference between whether the text is inserted into a frame, a spreadsheet cell, or into the outline view of a presentation.

Icona

Para seleccionar en que formato pegar o contido do portapapeis, prema a frecha situada ao lado da icona Pegar na barra Estándar ou escolla Editar - Pegado especial e, a seguir, seleccione o formato apropiado.

Copiar texto mediante arrastrar e soltar

Inserir datos de follas de cálculo

Copiar obxectos de debuxo noutros documentos

Precisamos da súa axuda!