Copiar obxectos de debuxo noutros documentos

LibreOffice posibilita a copia de obxectos de debuxo entre documentos de texto, follas de cálculo e presentacións.

  1. Seleccione o obxecto ou obxectos de debuxo.

  2. Copy the drawing object to the clipboard, for example, by using +C.

  3. Vaia ao outro documento e posicione o cursor onde quere inserir o obxecto.

  4. Insert the drawing object, for example, by using +V.

Inserir en documentos de texto

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Inserir en follas de cálculo

O obxecto de debuxo inserido está ancorado á cela actual. Para mudar a áncora entre a cela e a páxina, seleccione o obxecto e prema na icona Modificar áncora Icona.

Precisamos da súa axuda!