Colaboración

En Writer, Impress e Draw de LibreOffice, só un usuario pode abrir un documento de cada vez para escribir nel. No Calc, moitos usuarios poden abrir a mesma folla de cálculo para escribir á mesma vez.

Colaboración en Calc

In LibreOffice Calc, document sharing allows simultaneous write access for many users. Every user who wants to collaborate should enter a name on the - LibreOffice - User Data tab page.

warning

Some commands are not available (grayed out) when change tracking or document sharing is activated. For a new spreadsheet you cannot apply or insert the grayed out elements.


Creación dunha folla de cálculo nova

O usuario A crea un documento de folla de cálculo novo. Pódense aplicar as condicións seguintes:

A orde Ferramentas - Compartir documento pódese usar para alternar o modo do documento actual entre modo sen compartir e modo compartido. Se desexa usar un documento compartido no modo sen compartir, grave o documento compartido empregando outro nome ou ruta. isto crea unha copia da folla de cálculo que non se comparte.

Abrir unha folla de cálculo

O usuario A abre un documento de folla de cálculo. Pódense aplicar as condicións seguintes:

Gravar un documento de folla de cálculo compartido

O usuario A garda un documento compartido. Pódense aplicar as condicións seguintes:

When a user successfully saves a shared spreadsheet, the document will be reloaded after the save command, so that the spreadsheet shows the latest version of all changes that got saved by all users. A message shows that "foreign changes have been added" when another user did change some contents.

Colaboración en Writer, Impress e Draw

En todos os módulos de Writer, Impress, Draw, e para Calc cando non está activada a compartición de documentos, é posíbel bloquear os ficheiros. Este bloque dos ficheiros está dispoñíbel mesmo cando se accede ao mesmo documento desde sistemas operativos diferentes:

O usuario A abre un documento. Pódense aplicar as condicións seguintes:

Permisos de acceso dos usuarios e compartir documentos

Some conditions must be met on operating systems with a user permission management.

warning

O acceso de escrita tamén permite que outros usuarios (accidentalmente ou deliberadamente) eliminen ou cambien un ficheiro.


Precisamos da súa axuda!