Inserir quebras de liña en celas

Inserir quebras de liña en celas de follas de cálculo de LibreOffice Calc

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

Isto só funcionará se o cursor de edición de texto se sitúa sobre a cela, non na liña de entrada. Por tanto, primeiro prema dúas veces na cela e, a seguir, na posición do texto onde desexa inserir a quebra de liña.

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Formatado de celas de LibreOffice Calc para o axuste automático de liña

  1. Seleccione as celas en que desexe inserir unha quebra automática de liña.

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Seleccione Axustar texto automaticamente.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Axustar a liña en táboas de documentos de texto en LibreOffice Writer

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

A quebra de liña efectúase no momento en que, ao teclear, chega ao final da cela.

Precisamos da súa axuda!