Activar e desactivar as suxestións adicionais

As suxestións adicionais ofrecen unha breve descrición da función dunha icona, unha caixa de texto ou unha orde de menú ao colocar o cursor sobre eses elementos.

Para activar e desactivar as suxestións adicionais:

Para activar temporalmente as suxestións adicionais:

Precisamos da súa axuda!