Fontwork

A barra de ferramentas Fontwork ábrese ao seleccionar un obxecto Fontwork.

Galería de Fontwork

Icon Fontwork Gallery

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

Forma Fontwork

Icon Fontwork Shape

Abre a barra de ferramentas Forma Fontwork. Prema nunha forma para aplicala aos obxectos Fontwork seleccionados.

Mesma altura de letras Fontwork

Icon Fontwork Same Letter Height

Cambia a altura das letras Fontwork dos obxectos seleccionados de normal á mesma altura para todos.

Aliñamento de Fontwork

Icon Fontwork Alignment

Abre a xanela Aliñamento de Fontwork.

Prema para aplicar o aliñamento aos obxectos de Fontwork seleccionados.

Espazamento entre caracteres Fontwork

Icon Fontwork Character Spacing

Select the character spacing values to apply to the Fontwork object.

Custom: Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value.

Value: enter the Fontwork character spacing value.

Toggle Extrusion

Icon Toggle Extrusion

Switches the 3D effects on and off for the Fontwork objects.

Precisamos da súa axuda!