Barra Atopar

A barra de ferramentas Atopar pódese usar para buscar rapidamente no contido dos documentos do LibreOffice.

tip

Empregue o atallo + F para abrir rapidamente a barra de ferramentas Atopar.


Atopar texto

Introduza o texto que desexe buscar no documento. Prema Intro para realizar a busca.

Atopar anterior

Move o cursor e selecciona a aparición anterior do texto buscado.

Icona Atopar anterior

Icona Atopar anterior

Atopar seguinte

Move o cursor e selecciona a aparición seguinte do texto buscado.

Icona Atopar seguinte

Icona Atopar seguinte

Atopar todo

Realza todas as coincidencias do documento.

Diferenciar maiúsculas de minúsculas

Escolla esta opción para realizar unha busca distinguindo entre maiúsculas e minúsculas.

Atopar e substituír

Abre a caixa de diálogo Atopar e substituír, que fornece máis opcións para buscar no documento.

Icona Atopar e substituír

Icona Atopar e substituír

Precisamos da súa axuda!