Asistente de consultas - Detalle ou resumo

Especifica se é necesario mostrar todos os rexistros da consulta ou só os resultados das funcións agregadas.

Esta páxina só se mostra cando hai campos numéricos na consulta que permiten o uso de funcións agregadas.

Consulta detallada

Seleccione esta opción para mostrar todos os rexistros da consulta.

Consulta resumida

Seleccione esta opción para mostrar só os resultados das funcións agregadas.

Seleccione na caixa de lista a función agregada e o nome do campo numérico. Pode introducir tantas funcións agregadas como desexe, unha en cada fila de controis.

Funcións agregadas

Seleccione a función agregada.

Nome de campo

Seleccione o nome do campo numérico.

+

Engade unha nova fila de controis.

Elimina a última fila de controis.

Asistente de consultas - Agrupamento

Precisamos da súa axuda!