Migrate Macros

The Database Document Macro Migration Wizard moves existing macros from sub-documents of an old Base file into the new Base file's macro storage area.

Previously, macros have been allowed to reside only in the text sub-documents of forms and reports. Now macros can also be stored in the Base file itself. This means that macros in Base files can be called now from any of its sub-components: forms, reports, table design, query design, relation design, table data view.

Porén, non é posíbel tecnicamente almacenar macros tanto nun ficheiro de Base como nos seus subdocumentos ao mesmo tempo. Por iso, se desexa engadir algunhas macros novas ao ficheiro de Base e manter ao mesmo tempo macros antigas que estean almacenadas nos subdocumentos , ten que subir as macros antigas existentes á zona de almacenamento de macros do ficheiro de Base.

The Database Document Macro Migration Wizard can move the macros up into the Base file's storage area. You can then examine the macros and edit them as needed.

For example, it is possible that macros from the sub-documents had the same module names and macro names. After you moved the macros into one common macro storage area, you must edit the macros to make the names unique. The wizard cannot do this.

The wizard can backup the Base file to another folder of your choice. The wizard changes the original Base file. The backup remains unchanged.

Volver

Observe a selección realizada na caixa de diálogo anterior. Non se alterou a configuración. Este botón só se poderá activar a partir da páxina dúas.

Seguinte

Prema no botón Seguinte e o asistente usa a configuración do diálogo actual e continúa para o paso seguinte. Se estiver no derradeiro paso, este botón tórnase Crear.

Rematar

Aplica os cambios e pecha o asistente.

Cancelar

Premendo en Cancelar péchase a caixa de diálogo sen gardar ningunha alteración.

Cancelar

Pecha o diálogo e descarta todos os cambios.

Precisamos da súa axuda!