Ferramentas

The Tools menu of a database window.

Relacións

Abre a visualización Deseño de relación e verifica se a conexión da base de datos soporta relacións.

Administración de usuario

Abre a caixa de diálogo Administración de usuario, se a base de datos soporta esa función.

Filtro da táboa

Opens the Table Filter dialog where you can specify which tables of the database to show or to hide.

Seleccione as táboas que desexa filtrar na lista Filtro.

Se selecciona a táboa superior dunha xerarquía, selecciónanse todas as táboas da xerarquía.

Se selecciona unha táboa situada nun nivel inferior da xerarquía, non se seleccionan as táboas posicionadas en niveis superiores.

SQL

Abre a caixa de diálogo SQL, na cal pode introducir instrucións SQL.

Precisamos da súa axuda!