Ficheiro

Menú Ficheiro dunha xanela de base de datos. Lístanse só as entradas específicas das bases de datos.

Gardar

Saves the current database file, query, form or report. For the database file, you see the file save dialog. For the other objects, you see the Save dialog.

Gardar como

Saves the current database file with another name. In the file save dialog, select a path and file name to save.

Exportar

Exports the selected report or form to a text document. A dynamic report is exported as a copy of the database contents at the time of export.

Enviar

Opens a submenu.

E-mail Document

Opens the default e-mail application to send a new e-mail. The current database file is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body.

Informe como correo electrónico

Abre o aplicativo de correo electrónico predefinido para enviar correos electrónicos. O informe seleccionado engádese como anexo. Pode introducir o asunto, os destinatarios e o corpo da mensaxe. No momento da exportación créase un informe dinámico como copia dos contidos da base de datos.

Informe a documento de texto

Exporta o informe seleccionado a un documento de texto. Créase un informe dinámico como copia dos contidos da base de datos no momento da exportación.

Precisamos da súa axuda!