Editar

The Edit menu of a database window.

Copiar

Copia no portapapeis o obxecto seleccionado.

Pegar

Insire un elemento do portapapeis. Pode inserir formularios e informes, incluíndo subcartafoles, duns ficheiros de base de datos a outros.

Pegado especial

Insire un elemento do portapapeis. Pode inserir formularios e informes, incluíndo subcartafoles, duns ficheiros de base de datos a outros.

Seleccionar todo

Selecciona todas as entradas, incluíndo os subcartafoles, da parte inferior da xanela da base de datos.

Editar

Abre unha xanela na cal pode editar a táboa, consulta, formulario ou informe seleccionado.

Eliminar

Deletes the selected table, query, form, or report.

Renomear

Renomea o obxecto seleccionado. Dependendo da base de datos, pode que algúns nomes, caracteres e tamaños de nomes non sexan válidos.

Abrir

Abre o obxecto seleccionado no último estado gardado.

Crear como visualización

Converte en visualización a consulta seleccionada. A consulta orixinal permanece no ficheiro da base de datos e xérase unha visualización adicional no servidor da base de datos. Debe ter permiso de escritura para engadir unha visualización a unha base de datos.

Icona Nota

A maioría das bases de datos utilizan consultas para filtrar ou ordenar táboas de bases de datos e mostrar rexistros no seu computador. As visualizacións ofrecen a mesma funcionalidade que as consultas, mais do lado do servidor. Se a súa base de datos está nun servidor que soporta visualizacións, pode utilizalas para filtrar os rexistros no servidor e, así, acelerar o tempo de visualización.


Asistente de formularios

Inicia o Asistente de formularios da táboa, consulta ou visualización seleccionada.

Asistente de informes

Inicia o Asistente de informes da táboa, consulta ou visualización seleccionada.

Base de datos

Abre un submenú.

Propiedades

Abre a caixa de diálogo Propiedades da base de datos.

Tipo de conexión

Abre o Asistente de tipo de conexión.

Propiedades avanzadas

Abre a caixa de diálogo de Propiedades avanzadas.

Precisamos da súa axuda!